Konsalting usluge

Konsalting usluge su poslovni proces koji će Vam obezbediti preporuke iz oblasti finansija i upravljanja novčanim tokovima u preduzeću. Upravljanje finansija vrši se upravljanjem novčanim tokovima preduzeća, a greške koje nastaju u finansijskom menadžmentu mogu da dovedu do negativnih posledica u oblasti upravljanja tehnologijama, resursima, kadrovima što ovu oblast čini veoma važnom i značajnom.

Finansijski konsalting

Finansijski konsalting obuhvata čitav niz usluga iz domena finansija koje Vam da uspešno pribavljate, investirate i koristite raspoložive izvore finansiranja, u cilju povećanja poslovnih performansi preduzeća.

 
Iz ove kategorije usluga možemo Vam ponuditi sledeće usluge:

·         Finansijska analiza poslovanja

·         Analiza finansijskih izveštaja

·         Izrada biznis plana

·         Planiranje projekata

·         Upravljanje projektima

·         Praćenje konkursa i sagledavanje uslova konkurisanja za finansijska   sredstva

·         Izrada analize cena

·         Obračun cene koštanja

·         Analize i izveštaji na zahtev klijenta

·         Ostale usluge na zahtev klijenta iz oblasti finansijskog konsaltinga

Navedene usluge koje obuhvata finansijski konsalting, omogućavaju Vam da uspešno sagledate finansijsku situaciju preduzeća, da je prezentujete zainteresovanim partnerima iz okruženja, da sagledate finansijsku situaciju svojih poslovnih partnera, da uspešno planirate svoje poslovanje, da izvršite restrukturiranje svojih finansijskih obaveza itd. Zahvaljujući našim uslugama, finansijski deo Vašeg biznisa biće siguran i razvojno orjentisan, što će Vam omogućiti ostvarivanje svih poslovnih ciljeva. Imaćete tačan uvid u raspoloživost izvora finansiranja, mogućnosti investiranja, preglede priliva i odliva novčanih sredstava itd. Finansijski aspekt poslovanja, kao što je poznato predstavlja osnov uspešnog poslovanja. Uskladjivanje rokova, pravovremenost reakcija, analiza i strukturiranje imovine i projekata, osnov su za uspešan rast i razvoj bilo kog privrednog subjekta. Finansijski konsalting predstavlja osnovu za uspešno poslovanje. On Vam omogućava zdravo poslovanje, zdravu novčanu sliku preduzeća i pruža uvid u dalje mogućnosti rasta i razvoja bilo kog privrednog subjekta. Biznis bez finansijskog uvida u finansijsko stanje preduzeća, osudjen je na propast. Upravo iz tog razloga želimo Vam pomoći da dobijete odgovore na sledeća pitanja:

1.    Kakvi su izvori finansiranja biznisa?

2.    Kakva je zaradjivačka sposobnost biznisa?

3.    Koji su optimalni izvori finansiranja za moj biznis?

4.    Na koji način da ispunim uslov za finansiranje iz odredjenog izvora?

5.    Kako da dodjem do bespovratnih sredstava?

6.    Koji kredit je najpovoljniji?

7.    Da li moj projekat može da podnese odgovarajuću kamatnu stopu?

8.    Da li je moj projekat isplativ na dugi rok?

 

Tu smo da Vam pružimo odgovore na sva navedena pitanja i da Vam pomognemo da vaše finansije budu baš onakve kakvim ih vi želite. Neka vaše finansije budu motor razvoja vašeg biznisa, uz naše usluge finansijskog konsaltinga.

 

Sa Vašim zahtevom, možete nas upoznati popunjavanjem formulara.

Poreski konsalting

USLUGA PRIPREME DOKUMENTACIJE O TRANSFERNIM CENAMA

 

Izrada studije o transfernim cenama je najsloženije i najteže područje primene poreskog prava.

Stručni tim Centra za računovodstvo i konsalting pomoći će vam da u kratkom roku i po veoma povoljnim cenama izvršite ovu zakonsku obavezu.

 

ŠTA SU TRANSFERNE CENE?

 

Transferne cene su cene po kojima se odvijaju transakcije između povezanih lica. Činjenica da je putem formiranja transfernih cena moguće minimizirati poreske obaveze odlučujuće je uticala na poresko zakonodavstvo Republike Srbije da se ozbiljnije posveti ovom problemu.

Poreski obveznik je, stoga, dužan da prikaže transakcije sa povezanim licima u poreskom bilansu po cenama “van dohvata ruke” (tržišnim cenama), odnosno sprovede odgovarajuće korekcije u svom poreskom bilansu.

 

KO JE U OBAVEZI DA PODNESE STUDIJU O TRANSFERNIM CENAMA?

 

Izrada dokumentacije o transfernim cenama je zakonska obaveza pravnih lica koja u poslovanju realizuju transakcije s povezanim pravnim licima, budući da snose najviši poreski rizik vezan za osporavanje transakcija s povezanim licima, kako u pogledu odredbi Zakona o porezu na dobit, tako indirektno i Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Tim profesionalaca Centra za računovodstvo i konsalting na pomoći će vam da svoju zakonsku obavezu izvršite u roku i u skladu sa svim poreskim propisima Republike Srbije!

 

KO SU POVEZANA LICA?

 

Licem povezanim sa obveznikom smatra se ono fizičko ili pravno lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke. U slučajevima posedovanja najmanje 25% akcija ili udela smatra se da postoji mogućnost kontrole nad obveznikom. Licima povezanim sa obveznikom smatraju se i lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemima (poreski rajevi).

 

ZAŠTO TREBA DA POSEDUJETE DOKUMENTACIJU O TRANSFERNIM CENAMA?

 

Kako vam potencijalna poreska kontrola ne bi osporila realizovane troškove ili obračunala dodatne prihode po osnovu ovih usluga i naknada za nematerijalnu imovinu i/ili proizvoda i naknada za ostala materijalna dobra u transakcijama s povezanim licima, potrebno je da posedujete dokumentaciju o transfernim cenama koja će dokazati da je cena realizovana u transakcijama s povezanim licima tržišna.

Posedovanjem dokumentacije o transfernim cenama, uz eventualno posedovanje „master file“ dokumentacije, teret dokazivanja eventualne pristrasnosti (netržišnosti) transakcija između povezanih lica prenosi se na poreske organe.

 

METODOLOGIJA

 

Dokumentacija o transfernim cenama se izrađuje u skladu s odredbama Pravilnika o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke" primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima (Službeni glasnik RS broj 61/13, 8/14). 

U skladu sa Pravilnikom o transfernim cenama koriste se sledeće metode za proveru transfernih cena, kao i kombinacija ovih metoda:

·         Metod uporedive cene na tržištu (CUP)

·         Metod preprodajnje cene

·         Metod cene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu


Pravilnik o transfernim cenama definiše formu i sadržinu dokumenacije o transfernim cenama, izbor i način primene odgovrajućih metoda , kao i način za procenu i obračun amortizacije stalne imovine nabavljene u transakciji sa povezanim licem. Pravilnikom je definisano i za koje transakcije se sastavlja skraćeni izveštaj. 

Stručnjaci Centra za računovodstvo i konsalting će na temeljan i efikasan način izvršiti analizu delatnosti, funkcionalnu analizu i izbor odgovarajućeg metoda za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu „van dohvata ruke“.

 

ZAKONSKA REGULATIVA

 

Način vršenja korekcija rashoda i prihoda nastalih u transakcijama sa povezanim licima uređeni su Zakonom o porezu na dobit pravnih lica (ZPDPL) i Pravilnikom o transfernim cenama i metodama koje se po principu “van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima.

·         U skladu sa odredbom člana 59. ZPDPL transfernom cenom se smatra cena nastala u vezi sa transakcijama među povezanim licima

·         Obveznik je dužan da transakcije po transfernim cenama posebno prikaže u svom poreskom bilansu

·         U svom poreskom bilansu obveznik je dužan da posebno prikaže kamatu po osnovu depozita, zajma, odnosno kredita između povezanih lica

·         Obveznik je dužan da uz poreski bilans podnosi dokumentaciju o transfernim cenama u formi izveštaja, odnosno izveštaja u skraćenom obliku najkasnije do kraja juna

 

SANKCIJE

 

 

Kazne za neobelodanjivanje transakcija po trasfernim cenama u poreskom bilansu ili nepodnošenje studije Poreskoj upravi kreću se u iznosu od 100.000 do 2.000.000 dinara. 

Kazne za lica odgovarna privrednom društvu propisane su u iznosu od 10.000 do 100.000 dinara. Pored toga, prema članu 229. Krivičnog zakonika, u slučaju namere da se izbegne plaćanje poreza u iznosu većem od 150.000 dinara odgovorna osoba može biti kažnjena zatvorskom kaznom od 6 meseci do 5 godina.

O nama

Mi smo firma sastavljena od stručnih i profesionalnih mladih ljudi, koji su svoje znanje u oblasti računovodstva sticali u našim najvećim kompanijama. Rešeni, da svoje znanje pretočimo u kvalitetnu uslugu svojim klijentima, osnovali smo Tech Partner Consulting doo.

 

Kontakt

Email

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Telefon

060/500-57-23

011/414-20-99


Adresa 

Autoput za Zagreb 41L